Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:04.05.2020
Datum objave:15.05.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020

Datum začetka veljavnosti:16.05.2020
Opombe:

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč (Uradni list RS, št. 66/2000 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 73 z dne 01.10.2012).