Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o določitvi funkcionalnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 66/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.06.2000
Datum objave:26.07.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 66/2000

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:09.08.2000

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi funkcionalnih zemljišč
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:15.10.2012