Odlok o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 10/1992 z dne 11.06.1992)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.05.1992
Datum objave:11.06.1992
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 10/1992 z dne 11.06.1992

OBJAVE SPREMEMB:
Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 12/97 z dne 15.12.1997
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 46 z dne 01.10.2008
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:19.06.1992
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.10.2012
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 73 z dne 01.10.2012).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1997 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 12/97 z dne 15.12.1997)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:11.12.1997
Datum objave:15.12.1997
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 12/97 z dne 15.12.1997

Datum začetka veljavnosti:23.12.1997
2008 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 46 z dne 01.10.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2008
Datum objave:01.10.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 46 z dne 01.10.2008

Datum začetka veljavnosti:02.10.2008
2012 - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ureditvenem načrtu Mejni prehod s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.09.2012
Datum objave:01.10.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 73 z dne 01.10.2012

Datum začetka veljavnosti:02.10.2012