Odlok o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Trate“

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradni list RS, št. 22/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.02.2000
Datum objave:10.03.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 22/2000

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 69/2002
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 5 z dne 01.04.2004
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 6 z dne 01.06.2004
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009 (spreminjata ga dva odloka)
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013
 

Datum začetka veljavnosti:18.03.2000

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Trate“
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradni list RS, št. 69/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.07.2002
Datum objave:02.08.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/2002

Datum začetka veljavnosti:19.07.2002
2004 - I - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 5 z dne 01.04.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.03.2004
Datum objave:01.04.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 5 z dne 01.04.2004

Datum začetka veljavnosti:02.04.2004
2004 - II - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 6 z dne 01.06.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.05.2004
Datum objave:01.06.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 6 z dne 01.06.2004

Datum začetka veljavnosti:02.06.2004
2006 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.08.2006
Datum objave:01.09.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 23 z dne 01.09.2006

Datum začetka veljavnosti:02.09.2006
2008 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.11.2008
Datum objave:01.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 47 z dne 01.12.2008

Datum začetka veljavnosti:02.12.2008
Opombe:

PRILOGA št. 1 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"

2009 - I - Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:02.12.2009
2009 - II - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Gornja Radgona – Trate“
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:02.12.2009
2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona – Trate"
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2013
Datum objave:31.12.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 83 z dne 31.12.2013 

Datum začetka veljavnosti:08.01.2014