Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega centra Marjanca v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:13.11.2009
Datum objave:01.12.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009

Datum začetka veljavnosti:01.12.2009