Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 30/1986 z dne 27.11.1986)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.10.1986
Datum objave:27.11.1986
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 30/1986 z dne 27.11.1986

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 49/2002

Datum začetka veljavnosti:05.12.1986

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci
(Uradni list RS, št. 49/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.05.2002
Datum objave:05.06.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 49/2002

Datum začetka veljavnosti:20.06.2002