Odlok o zazidalnem načrtu Negova – center

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zazidalnem načrtu Negova – center
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 19/1985 z dne 12.09.1985)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.09.1985
Datum objave:12.09.1985
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota,
št. 19/1985 z dne 12.09.1985

Datum začetka veljavnosti:20.09.1985