Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (za del zemljišč, parc. št. 1461, 1463, 1464/1 in 1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (za del zemljišč, parc. št. 1461, 1463, 1464/1 in 1464/2, vse k.o. Spodnja Ščavnica)
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 78 z dne 01.04.2013)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.02.2013
Datum objave:01.04.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 78 z dne 01.04.2013

Datum začetka veljavnosti:02.04.2013