Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021)

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53(PDF)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.12.2021
Datum objave:31.12.2021
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021

Datum začetka veljavnosti:01.01.2022