Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 34 z dne 13.07.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:12.07.2007
Datum objave:13.07.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 34 z dne 13.07.2007

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012

Datum začetka veljavnosti:14.07.2007
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka so se v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 4/03, 7/04, 10/05 in 16/06) črtala posamezna besedila oziroma členi, in sicer:
- v 1. členu se črta besedilo »in razvoj turizma«,
- v 1. alineji 8. člena se črta beseda »turizma«, v 3. alineji pa besedi »in turizma«. V istem členu se črta v celoti besedilo drugega odstavka.
- v 9. členu se črta naslednje besedilo: »I/63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti«; »0/92.1300 Kinematografska dejavnost«; 0/92.522 Varstvo kulturne dediščine« in »0/92.623 Druge športne dejavnosti«,
- v 4. odstavku 13. člena se črta 8. alineja,
- črtajo se 19. in 20. člen, 2. odstavek 31. člena, 33., 34. in 35. člen.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2009 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.07.2009
Datum objave:01.08.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 52 z dne 01.08.2009

Datum začetka veljavnosti:02.08.2009
2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.06.2011
Datum objave:01.07.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011

Datum začetka veljavnosti:02.07.2011
2012 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.11.2012
Datum objave:01.12.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 74 z dne 01.12.2012

Datum začetka veljavnosti:02.12.2012