Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 85/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.02.2002
Datum objave:04.10.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 85/2002

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 26/2003
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:19.10.2002
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.06.2013
Opombe:Ta pravilnik preneha veljati z uporabo Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 81 z dne 15.06.2013), ki se začne uporabljati za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v letu 2014.

 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2003 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 26/2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.02.2003
Datum objave:13.03.2003
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 26/2003

Datum začetka veljavnosti:28.03.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.06.2013
2008 - Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.03.2008
Datum objave:01.04.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 43 z dne 01.04.2008

Datum začetka veljavnosti:02.04.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.06.2013