Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 2/1991 z dne 17.01.1991)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:27.12.1990
Datum objave:17.01.1991
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin: Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 2/1991 z dne 17.01.1991

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 39/1992
Uradni list RS, št. 58/1995
Uradni list RS, št. 67/2001
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005
Uradni list RS, št. 76/2006 - sklep ustavnega sodišča
Uradni list RS, št. 105/2007 - odločba ustavnega sodišča

Datum začetka veljavnosti:25.01.1991
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 30.03.2015
Opombe:

Ta odlok je v delu, ki se nanaša za območje občine Gornja Radgona, prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 90 z dne 15.03.2015).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

1992 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 39/1992)

Datum sprejema:16.07.1992
Datum objave:07.08.1992
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 39/1992

Datum začetka veljavnosti:15.08.1992
1995 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 58/1995)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.09.1995
Datum objave:13.10.1995
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 58/1995

Datum začetka veljavnosti:21.10.1995
2001 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 67/2001)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.07.2001
Datum objave:10.08.2001
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 67/2001

Datum začetka veljavnosti:25.08.2001
2005 - Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.02.2005
Datum objave:01.03.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 10 z dne 01.03.2005

Datum začetka veljavnosti:16.03.2005
2006 - Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 76/2006)

Datum sprejema:06.07.2006
Datum objave:20.07.2006
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 76/2006

Datum začetka veljavnosti:20.07.2006
Opombe:

SKLEP USTAVNEGA SODIŠČA: Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/2001) se zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča.

2007 - Odločba o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odločba o odpravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 105/2007)

Datum sprejema:08.11.2007
Datum objave:19.11.2007
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 105/2007

Datum začetka veljavnosti:19.11.2007
Opombe:

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/2001) se odpravi.