Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči na domu v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči na domu v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 72 z dne 15.06.2012)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.05.2012
Datum objave:15.06.2012
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 72 z dne 15.06.2012

Datum začetka veljavnosti:01.06.2012
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2015
Opombe:

Z dnem sprejetja tega sklepa je prenehal veljati Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči na domu v občini Gornja Radgona št. 15000-1/2001-102 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 51 z dne 15. 5. 2009).