Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči na domu v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o soglasju k cenam storitve pomoči na domu v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 51 z dne 15.05.2009)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.04.2009
Datum objave:15.05.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 51 z dne 15.05.2009

Datum začetka veljavnosti:24.04.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.06.2012
Opombe:

Ta sklep je prenehal veljati z dnem sprejetja Sklepa o soglasju k cenam storitve pomoči na domu v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 72 z dne 15.06.2012).