Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020 z dne 31.03.2020)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.03.2020
Datum objave:31.03.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020 z dne 31.03.2020

Datum začetka veljavnosti:01.03.2020
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.03.2021
Opombe:

Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 3. 2020 dalje. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2018, z dne 1. 7. 2018).

Ta sklep preneha veljati z dnem začetka uporabe Sklepa o podaji soglasja k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021 z dne 10.05.2021).