Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 15 z dne 31.12.2005)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:15.12.2005
Datum objave:31.12.2005
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 15 z dne 31.12.2005

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 32 z dne 01.06.2007

Datum začetka veljavnosti:31.12.2005
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.05.2020
Opombe:

Z dnem sprejetja tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/2002 in 26/2003).

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2007 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 32 z dne 01.06.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.05.2007
Datum objave:01.06.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 32 z dne 01.06.2007

Datum začetka veljavnosti:02.06.2007
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.05.2020
Opombe:

Ta pravilnik je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020).