Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.05.1999
Datum objave:15.06.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 15.06.1999

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 1 z dne 15.08.2003

Datum začetka veljavnosti:16.06.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.03.2013
Opombe:

Ta pravilnik je prenehal veljati z uveljavitvijo Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 77 z dne 15.03.2013).

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2003 - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 1 z dne 15.08.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.07.2003
Datum objave:15.08.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 1 z dne 15.08.2003

Datum začetka veljavnosti:30.08.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.03.2013