Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 77 z dne 15.03.2013)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.02.2013
Datum objave:15.03.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 77 z dne 15.03.2013

Datum začetka veljavnosti:16.03.2013
Opombe:

Z uveljavitvijo tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona (Prepih, Uradne objave Občine Gornja Radgona št. 23/99 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03).