Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 93 z dne 01.07.2015)

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona za leta 2015-2020«
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015 z dne 01.12.2015)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.06.2015
Datum objave:01.07.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 93 z dne 01.07.2015
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2015 z dne 01.12.2015

Datum začetka veljavnosti:02.07.2015
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 36 z dne 01.10.2007). 

Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, začnejo uporabljati po objavi obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči, ki ga župan objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.