Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.12.2011
Datum objave:15.12.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011

Datum začetka veljavnosti:30.12.2011
Opombe:

Z dnem pričetka veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 24/2000).