Statut javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Naslov / osnovni predpis:

Statut javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Organ sprejema:Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Datum sprejema:28.02.2014
Datum začetka veljavnosti:10.07.2014
Opombe:

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 10.07.2014, kot ustanovitelj dal soglasje k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., katerega je sprejel in predložil Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o..