Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 4/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:13.12.1999
Datum objave:28.01.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 4/2000

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 76/2000)

Datum začetka veljavnosti:28.01.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.10.2009
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53 z dne 01.10.2009)

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2000 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 76/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.07.2000
Datum objave:24.08.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 76/2000

Datum začetka veljavnosti:25.08.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.10.2009
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53 z dne 01.10.2009).