Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 4/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.12.1999
Datum objave:20.01.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 4/2000


OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 69/2002

Datum začetka veljavnosti:21.01.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 09.10.2013
Opombe:

Z dnem uveljavitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47 z dne 01.12.2008) se je črtal 2. odstavek 29. člena tega odloka.

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 82 z dne 01.10.2013). 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2002 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 69/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.07.2002
Datum objave:02.08.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/2002

Datum začetka veljavnosti:17.08.2002
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 09.10.2013