Odlok o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.03.1999
Datum objave:15.04.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 22/99 z dne 15.04.1999

OBJAVE SPREMEMB:
Uradni list RS, št. 66/2000

Datum začetka veljavnosti:30.04.1999
Opombe:

Z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005) se v 6., 17., 19. in 25. členu tega odloka beseda »koncesionar« nadomesti z besedama »javno podjetje«.

Z uveljavitvijo Odloka o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 74 z dne 01.12.2012) prenehajo veljati določbe 4., 8. in 9. točke prvega odstavka 7. člena, 11. člena, 15. člena, 27. člena, 28. člena in 32. člena tega odloka.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2000 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni snagi, čiščenju javnih površin, površin za pešce in zelenih površin
(Uradni list RS, št. 66/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.06.2000
Datum objave:26.07.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 66/2000

Datum začetka veljavnosti:09.08.2000