Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih lokalnih cestah v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe  na občinskih lokalnih cestah v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.09.2003
Datum objave:15.10.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 2 z dne 15.10.2003

Datum začetka veljavnosti:30.10.2003
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2006
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005).