Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe "ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov"

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe "ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov"
(Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 21.04.1999)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.03.1999
Datum objave:21.04.1999
Objavljeno v:

Prepih - Uradne objave Občine Gornja Radgona,
št. 23/99 z dne 21.04.1999

Datum začetka veljavnosti:29.04.1999
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 01.01.2006
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja KOMUNALA RADGONA d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 01.03.2005 in št. 12 z dne 01.07.2005).