Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:09.09.2016
Datum objave:01.10.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016 

Datum začetka veljavnosti:16.10.2016
Opombe:

Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati Odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v Občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 19/98 z dne 15.11.1998 in Uradni list RS, št. 66/2000).