Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2016 z dne 31.12.2016

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.12.2016
Datum objave:31.12.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 6/2016 z dne 31.12.2016 

SPREMEMBE:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 5/2017 z dne 01.07.2017

Datum začetka veljavnosti:15.01.2017
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja  Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53/2009 in 73/2012 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016). 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2017 z dne 01.07.2017) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:22.06.2017
Datum objave:01.07.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2017 z dne 01.07.2017 

Datum začetka veljavnosti:02.07.2017