Odlok o komunalnem prispevku

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o komunalnem prispevku
(Uradni list RS, št. 104/2000)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.10.2000
Datum objave:15.11.2000
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 104/2000

Datum začetka veljavnosti:23.11.2000
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.12.2008
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 47 z dne 01.12.2008).