Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:07.06.2019
Datum objave:10.06.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019 z dne 10.06.2019

Datum začetka veljavnosti:18.06.2019