Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.12.2003
Datum objave:31.12.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004

Datum začetka veljavnosti:01.01.2004
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2004

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2004 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:29.07.2004
Datum objave:01.08.2004
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 7 z dne 01.08.2004

Datum začetka veljavnosti:02.08.2004
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2004