Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.12.2021
Datum objave:31.12.2021
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31.12.2021

OBJAVA SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2022 z dne 30.06.2022

Datum začetka veljavnosti:01.01.2022

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2022 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2022 z dne 30.06.2022)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:23.06.2022
Datum objave:30.06.2022
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2022 z dne 30.06.2022

Datum začetka veljavnosti:01.07.2022