Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2004

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2004
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.12.2003
Datum objave:31.12.2003
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 4 z dne 31.12.2003

Datum začetka veljavnosti:01.01.2004
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2004