Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o dodeljevanju občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči v občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2017 z dne 15.10.2017) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.09.2017
Datum objave:15.10.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2017 z dne 15.10.2017 

Datum začetka veljavnosti:01.01.2018
Opombe:

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2018. Z dnem začetka veljave tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 104/00, 94/02 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/08).