Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 84 z dne 01.05.2014

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:17.04.2014
Datum objave:01.05.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 84 z dne 01.05.2014 

Datum začetka veljavnosti:02.05.2014
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o uporabi nogometnega igrišča z umetno travo na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 64 z dne 1. 2. 2011).