Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 46 z dne 01.10.2008)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona in Občine Apače
Datum sprejema:29.09.2008
Datum objave:01.10.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 46 z dne 01.10.2008

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009

Datum začetka veljavnosti:15.10.2008
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.07.2011
Opombe:

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 66 z dne 01.07.2011)

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2009 - Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009)

Datum sprejema:23.02.2009
Datum objave:01.03.2009
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 49 z dne 01.03.2009

Datum začetka veljavnosti:02.03.2009
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 02.07.2011