Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE«

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE«
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011)

PRILOGA ODLOKA:
Seznam predpisov, ki jih nadzira skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona in Apače 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona in Občine Apače
Datum sprejema:23.06.2011
Datum objave:01.07.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 66 z dne 01.07.2011

Datum začetka veljavnosti:02.07.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 16.01.2013
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi organa skupnega občinskega inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 46/2008, 49/2009).

Ta odlok je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« 
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 76/2013)