Program priprave za lokacijski načrt za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Program priprave za lokacijski načrt za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 25 z dne 01.11.2006)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:15.10.2006
Datum objave:01.11.2006
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 25 z dne 01.11.2006

Datum začetka veljavnosti:02.11.2006