Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2007
Datum objave:31.12.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 39 z dne 31.12.2007

OBJAVE SPREMEMB:
- Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 54 z dne 01.12.2009 - (Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci, na območju občine Gornja Radgona ter spremembe in dopolnitve prostorskih aktov)
- Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 
- Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015

Datum začetka veljavnosti:08.01.2008

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2013 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.06.2013
Datum objave:15.06.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 81 z dne 15.06.2013 

Datum začetka veljavnosti:23.06.2013
2015 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.09.2015
Datum objave:01.10.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 94 z dne 01.10.2015 

Datum začetka veljavnosti:09.10.2015