Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Mele)

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Mele)
(Uradne objave občinskih skupščin Gornje Radgone in Murske Sobote,
št. 6/1992 z dne 27.02.1992)

Organ sprejema:Skupščina Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:18.02.1992
Datum objave:27.02.1992
Objavljeno v:

Uradne objave občinskih skupščin Gornje Radgone in Murske Sobote,
št. 6/1992 z dne 27.02.1992

Datum začetka veljavnosti:07.03.1992