Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 89 z dne 15.01.2015

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:06.01.2015
Datum objave:15.01.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 89 z dne 15.01.2015 

Datum začetka veljavnosti:16.01.2015