Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019 z dne 24.12.2019)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36 - tekstualni in grafični del ter vse priloge.zip 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:19.12.2019
Datum objave:24.12.2019
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2019 z dne 24.12.2019

Datum začetka veljavnosti:25.12.2019