Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora EU 22
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020)

ELABORAT lokacijske preveritve

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:04.05.2020
Datum objave:15.05.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2020 z dne 15.05.2020

Datum začetka veljavnosti:16.05.2020