JAVNO NAROČILO: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak

datum: 13.07.2012

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona: Ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" (z datumom objave 13. 7. 2012 in številko objave JN7562/2012), preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=234664


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_-_PLATO_Tekst&Grafika.zip

DOPOLNITEV - GR-PLATO-DODATEK1 – 09-08-2012.pdf

Povezava na obvestilo o dodatnih informacijah JN8706/2012: Gradbena dela (GR - Plato Hercegovščak - Dodatek št. 1) - http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=239017