Seje delovnih teles občinskega sveta pred 11. redno sejo občinskega sveta

datum: 09.11.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 20. novembra 2012, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 9. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 14. novembra 2012, s pričetkom ob 10.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v sredo, 14. novembra 2012, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 14. novembra 2012, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 15. novembra 2012, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 9. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v petek, 15. novembra 2012, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2012110911080003/