Seje delovnih teles občinskega sveta pred 14. redno sejo občinskega sveta

datum: 28.05.2013

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 6. junija 2013, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

13. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 29. maja 2013, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 3. junija 2013, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 3. junija 2013, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

11. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 3. junija 2013, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 4. junija 2013, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2013052310125734/