Seje delovnih teles občinskega sveta pred 9. redno sejo občinskega sveta (21., 22., in 23. decembra 2015)

datum: 17.12.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 28. decembra 2015, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 7. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 21. decembra 2015, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

6. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 21. decembra 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

7. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 22. decembra 2015, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

7. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 22. decembra 2015, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

6. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v sredo, 23. decembra 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2015121416135079/