JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 15. 10. 2016)

datum: 22.09.2016

kategorija: Razpis

Na podlagi  87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 40/12-ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13), objavlja Občina Gornja Radgona 

J A V N I    R A Z P I S
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (PDF)

OBRAZEC - VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (PDF)
OBRAZEC -VLOGA za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (DOC)

* * * 

Predmet razpisa

Občina Gornja Radgona razpisuje oddajo stanovanj v najem, in sicer:

1.      enosobno stanovanje št. 216 na Mladinski 15 v Gornji Radgoni, v velikosti 38,10 m², najemnina znaša 126,12 eur, katerega lastnik je Stanovanjski sklad RS, Občina Gornja Radgona pa ima razpolagalno pravico na stanovanju, št. energetske izkaznice stavbe 2015-237-219-20424;

2.      trisobno stanovanje št. 17 v Spodnji Ščavnici 38, v velikosti 75,83 m², najemnina znaša 233,40 eur, katerega lastnik je Občina Gornja Radgona, št. energetske izkaznice stavbe 2014-159-154-2047;

3.      in drugih stanovanj v lasti Občine Gornja Radgona in Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo izpraznila v stanovanjskem bloku na Kocljevi 15, 17 in 19 v Gornji Radgoni ter na Mladinski 13 in 15 v Gornji Radgoni.
 

Oblikovana bo lista B,  na katero se bodo uvrstili prosilci, ki imajo dohodke, določene v tabeli 2.2 in ki so po pravilniku glede na dohodek zavezani plačati varščino. 

Stanovanja na Kocljevi 15, 17, 19 in na Mladinski 13, 15 ter stanovanje v Spodnji Ščavnici se oddajo v najem upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje za listo B.

Vse ostale podrobnosti so navedene v javnem razpisu.