Seje delovnih teles občinskega sveta pred 18. redno sejo občinskega sveta (4., 8. in 9. maja 2017)

datum: 28.04.2017

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 11. maja 2017, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

13. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 4. maja 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

14. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 8. maja 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

21. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 8. maja 2017, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

13. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 9. maja 2017, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

14. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 9. maja 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017042616193514/