Celostna prometna strategija Občine Gornja Radgona

datum: 15.05.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 18. redni seji dne 11.05.2017 sprejel naslednji SKLEP: 
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Celostno prometno strategijo Občine Gornja Radgona (CPS GR), ki jo je pripravila in izdelala ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote.
 

Celostna prometna strategija Občine Gornja Radgona (CPS GR) (PDF)

CPS OGR-2017-05-sprejeta za tisk.jpg

* * *

CPS GR - objava za na splet-09-2016-logotipi.jpg LOGO-Kohezijski sklad - za CPSOGR.jpg
Občina Gornja Radgona se je konec leta 2015 uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo. 
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada« 

Več informacij o projektu je na voljo preko spodnje povezave:
Projekt: Celostna prometna strategija Občine Gornja Radgona